Jakie wymiary ma europaleta?

wymiary europalety

Palety są wykorzystywane w procesach logistycznych od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy pojawiły się w XX wieku. Wraz z upływem czasu zmieniły się ich wymiary. Dostosowano je do kontenerów, pojazdów ciężarowych, rozmaitych urządzeń służących do przeładunku. Obecnie największą popularnością cieszą się europalety. Są powszechnie wykorzystywane w transporcie, służą do składowania rozmaitych towarów. Jeśli paleta ma uzyskać znak towarowy EUR i EPAL, to producent musi spełnić szereg norm i wytycznych. Pojawia się pytanie, jaki wymiar ma europaleta. Jest on ściśle określony, ujednolicony na terenie krajów europejskich.

Jakie wymiary ma europaleta?

Europaleta wymiary ma znormalizowane. Określa je norma europejska UNE-EN 13698-1. Zgodnie z widniejącymi w niej zapisami wymiary europalety wynoszą 1200 x 800 mm. Ma to ścisły związek z rozmiarami pojemników skrzyniowych, których używa się do transportu towarów, ich przechowywania i sztaplowania. Kolejną kwestią jest to, że europaleta została dostosowana pod względem wymiarów do powierzchni załadunkowej samochodów transportowych, czyli ciężarowych oraz kontenerów morskich. W pojeździe ciężarowym są w stanie zmieścić się 33 europalety. Z kolei w kontenerach można ułożyć ich maksymalnie 5.

Trzeba pamiętać o tym, że wymiary europalety nie składają się wyłącznie z szerokości i długości. Brane są pod uwagę także inne elementy konstrukcyjne. Karta UIC 435 jasno określa, jakie rozmiary powinny mieć palety euro. Dolne elementy wyjściowe mają następujące wymiary: 1200 x 100 x 22 mm. Z kolei dwa górne elementy wyjściowe mierzą 1200 x 145 x 22 mm. Istotne są nawet wymiary klocków. Sześć z nich ma po 145 x 100 x 75 mm. Trzy pozostałe klocki są nieco większe: 145 x 145 x 78 mm. Dwie deski środkowe mają wymiary 1200 x 145 x 22 mm. Natomiast wielkość trzech belek poprzecznych prezentuje się następująco: 800 x 145 x 22 mm.

Jaką wagę mają europalety?

Europaleta powinna być jak najlżejsza, co przekłada się na obniżenie ogólnej masy platformy do przechowywania towarów. Niska waga zwiększa również wytrzymałość konstrukcji. Przyjmuje się, że europaleta powinna ważyć mniej więcej 25 kg. W ten sposób możliwe staje się uzyskanie ładowności 1500 kg. Maksymalna nośność statyczna wynosi do nawet 4000 kg. Z kolei obciążenie dynamiczne może mieć do 1000 kg. Waga europalet ma duże znaczenie w przypadku wyboru środka transportu.

Pojazdy ciężarowe są w stanie pomieścić 33 europalety. Trzeba liczyć się z tym, że po ich załadunku dojdzie do obniżenia ładowności naczepy o około 825 kg. Z kolei 5 europalet w kontenerze morskim zmniejszy jego ładowność o mniej więcej 125 kg. Waga europalety ma także znaczenie w przypadku regałów paletowych, na których się je składuje. Trzeba mieć zawsze na uwadze ich maksymalne obciążenie, czyli ile są w stanie udźwignąć kilogramów. Waga europalety może nieco odbiegać od przyjętych 25 kg. Decyduje o tym gęstość drewna użytego do produkcji i jego wilgotność.

Co ma znaczenie w przypadku europalet?

Europalety mają ściśle określoną wysokość. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było bezproblemowe przewożenie ich za pomocą wózków widłowych. Na europaletę składa się 9 klocków, do których przymocowano deski i belki. Jej wysokość wynosi 144 mm. Duża nośność sprawia, że za pomocą europalet możliwe staje się przewożenie ciężkich ładunków. Trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli paleta spełnia wyżej wymienione wymiary, to nie zawsze będzie mogła być europaletą.

Do jej produkcji uprawnione są wyłącznie firmy, którym udało się uzyskać licencję EPAL. Jeśli nie będą przestrzegać ściśle określonych przepisów podczas produkcji europalet, to dojdzie do utraty licencji. Wytwarza się je z litego drewna i wsporników. Każda europaleta, która spełnia normy europejskie, ma symbol EUR lub EPAL. Wyróżnia się także specjalne kategorie, które informują o stopniu zużycia. Palety w bardzo dobrym stanie technicznym oznacza się cyfrą „1”. Z kolei najbardziej zużyte są modele zaliczone do kategorii z symbolem „3”.

Rekomendowane artykuły