Sztaplowanie palet i pojemników transportowych

bezpiecznie sztaplowanie

W przypadku palet i pojemników transportowych istnieje możliwość sztaplowania, czyli układania ich jeden na drugim. Ułatwia to magazynowanie towarów, zapewnia bezpieczny transport. Można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Jest to idealne rozwiązanie dla każdej firmy, która chce zoptymalizować przestrzeń do magazynowania. Warstwowe układanie ładunków lub palet musi przebiegać zgodnie z zasadami BHP i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Co warto wiedzieć na temat sztaplowania?

Sztaplowanie pozwala na jak najlepsze zagospodarowanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Jest to proces polegający na układaniu ładunków i palet mających identyczne wymiary w sposób piętrowy. O sztaplowania można mówić już w chwili pobrania ładunków z linii produkcyjnej lub z samochodu ciężarowego. Następnym etapem jest przetransportowanie ich do docelowego miejsca składowania i umieszczenie na pozostałych jednostkach ładunkowych. W przypadku towarów o większej masie do sztaplowania sięga się po specjalne pojazdy o dużym udźwigu, które są w stanie przenosić je na znacznych wysokościach. Najczęściej wykorzystuje się do tego wózki widłowe, elektryczne lub spalinowe. Mogą być one terenowe, wysokiego składowania, paletowe, transportowe.

W przypadku sztaplowania bardzo ważne jest to, aby towary zostały prawidłowo rozmieszczone. Znaczenie ma ułożenie ich na palecie warstwowo i równo. Nic nie powinno wystawać poza obrys palety. Niezwykle istotne staje się zachowanie stabilności i jednocześnie zagwarantowanie szybkiego, łatwego pobierania. Sztaplowanie musi zostać dobrze zaplanowane i zorganizowane. Proces ten dotyczy zarówno ładunków na paletach, jak i pojemników. Sztaplowanie ma na celu zwiększenie efektywności przechowywania ładunków i ich transportu. Do warstwowego układania towarów wykorzystuje się najczęściej skrzynki wykonane z tworzyw sztucznych, odpornych na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne, lekkie, o szerokim zastosowaniu, zgodne z normą euro.

Bezpieczne sztaplowanie palet

Sztaplowanie musi przebiegać zgodnie z pewnymi zasadami bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest to, aby pojazdami w postaci wózków widłowych kierowały wyłącznie osoby doświadczone, mające odpowiednie uprawnienia. Dokumenty są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Należy być świadomym tego, że kierowanie wózkiem widłowym przez osobę niemającą wymaganych uprawnień jest nielegalne. Pracodawca powinien liczyć się z poniesieniem negatywnych konsekwencji.

Miejsce pracy również musi zostać właściwie dostosowane do sztaplowania. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się wózkiem widłowym i operowania nim. Niezbędne staje się wobec tego wyznaczenie dróg transportowych, miejsca składowania i rozładunku. Trzeba także zadbać o stabilne regały, odpowiednio przymocowane. Wskazać należy miejsce do postoju i garażowania sprzętu wykorzystywanego podczas sztaplowania.

O czym należy pamiętać?

Jedną z zasad bezpiecznego sztaplowania palet jest to, że wysokość sztapla przy transporcie nie powinna przekraczać jednego metra. Istotne jest także wyznaczenie systemu przepływu produktów. Wózki widłowe muszą być regularnie serwisowane. Przeglądy techniczne powinny być przeprowadzane przez konserwatora lub serwis wózków widłowych. Kluczowe staje się ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń użytkowanych na terenie zakładu. Niezbędne staje się dostosowanie do zasad BHP i ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym przedsiębiorstwie.

Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie towary mogą być sztaplowane warstwowo i układane na paletach. Przykładowo w przypadku materiałów sypkich workowanych istnieje ryzyko uszkodzenia opakowania i wysypania się zawartości. Po ułożeniu towarów na paletach istotne jest także ich dodatkowe zabezpieczenie. W tym celu sięga się po folię termokurczliwą. Owinięcie ładunków kilkoma warstwami folii sprawia, że nie dochodzi do ich samoczynnego przemieszczania się podczas przenoszenia i transportu. Przekłada się to także na większą stabilność całej konstrukcji.

Rekomendowane artykuły